2. feb, 2012

Dikt

Gud gi meg sinnsro til å akseptere det
jeg ikke kan endre,
mot til å endre det jeg kan,
og visdom til å se
forskjellen
på de to.

Ukjent