6. feb, 2012

Vennskapets pakt

To hender finner hverandre,
ikke et ord blir sagt.
Den ene gir til den andre,
ord blir fattige i denne pakt.

Gjesten er så mye mer,
varme, samhørighet og kontakt.
Uttrykker mer enn øyet ser,
vissheten om en felles pakt.

Et storslagent budskap,
som viser veg.
En fortelling om vennskap,
brorskap og fred.

Erna Solbakk