14. feb, 2012

Sitat

"I dypet av deres håp og begjer ligger deres tause viten om det hinsidige; og liksom frøene drømmer under snøen, drømmer deres hjerter om vår...."

Ukjent