20. jan, 2014

Nyttårshilsen

Herre, gje meg dine auge,
Så eg ser når andre har det vondt.
Herre, gje meg dine auge,
Så eg kan skimte smerte gjennom smil.
Herre, gje meg dine øyre,
Så eg høyre stille gråt.
Herre, gje meg dine øyre,
Så at eg kan høyre tause rop om hjelp.
Herre, gje meg av ditt hjerte,
Så eg lir med mennesker som lir,
så eg gler meg med dei glade,
Så at eg kan elske, elske slik som du.

Sølvi helén Hopland