29. nov, 2011

Lykke

"Mennesket er lykkelig,
når det strever etter noe verdifullt."