6. des, 2011

Tro

Dypt inni mørket,
tennes en flamme, et glimt,
det falmer, blusser, falmer igjen,
for til slutt å tennes helt.
Ser du gleden? Ser du håpet?
En gnist, en flamme, et bål,
En drøm blir til virkelighet, en gnist ble et bål.

Sølvi Ridderseth