8. des, 2011

Idealisme

Lykkelig den som
er ideel,
og kan glede seg
over de andres hell,
og satse litt
på deres vel,
nesten som om det gjaldt
dem selv.

25.04.82