13. aug, 2012

Frykt

Smerte,
mørke,
frykt!

En knute, som brister.
Den slynges ut,
i hele meg,
frykt!

Finn meg!
Redd meg!
Frykt!

130812