19. des, 2011

Behov

Vi kan ikke vokse
fra behovet for
å ha noen å være glad i,
som bryr seg om oss igjen,
like lite som vi kan vokse fra
behovet for
mat og husly.

Vibeke Engelstad