20. des, 2011

Vennskap

"Av alle de gaver et vist forsyn skjenker oss for å gjøre livet lykkelig, er vennskap den vakreste."

Epikuros