9. jan, 2012

Å lytte

Når jeg ber deg lytte til meg,
og du begynner å gi meg råd,
har du ikke gjort det jeg ba deg om.

Når jeg ber deg lytte,
og du begynner å fortelle meg
hvorfor jeg ikke burde føle slik,
tråkker du på mine følelser.

Så vær så snill,
bare lytt, og hør på meg,
og hvis du vil snakke,
så vent noen minutter,
og jeg lover jeg skal lytte til deg.

Fra boken "Stille Stunder"