20. jan, 2012

Sorg og glede

Kan du dele en sorg,
blir tyngden
den halve.

Kan du dele en glede,
vokser den
og gleden blir dobbel.