7. mar, 2013

Mot lys

Så ga du oss atter ei dagning
Med himmel i rosa og rødt;
En time i undring og dragning
Mot lys, som av mørket blir født.
På ny spelles solgudens drama
Bak nattblåe tinda i sør;
Det evige, årlige lys-panorama
Med Helios som regissør.

Vi veit at i dag skal det hende;
Vi veit at et under skal skje:
En kant av ei sol glo skal brenne
Der sør mellom tindan et ste'
Ei mørketids venting e omme
Og dagen skal feires med fest,
-men hjelp oss å holde på drømmen om lys
Når sol e blitt kverdags gjest.

Helge Stangnes