Kaken som Den Eldste av Hardyguttene laget til Den Yngstes konfirmasjon.